Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bielica – podtyp gleby

Opis
Zgłoś uwagę

(gleboznawstwo leśne), bielica to według Klasyfikaci gleb leśnych Polski [2000] podtyp → gleby bielicowej. W starszych wydaniach tej klasyfikacji (np. z roku 1973) bielica była odrębnym typem gleby. Morfologia tej gleby jest ukształtowana przez poziomy: Ol-Of-Oh-Ees-Bh-Bfe-C. Poziomami diagnostycznym tych gleb są: → albic i → spodic. Ukształtowanie morfologii tej gleby następuje w wyniku przebiegu procesu bielicowania w najuboższych piaskach i gruboziarnistych zwietrzelinach litych skał kwaśnych, silniejsze uwilgotnienie gleby przyspiesza ten proces. Występują w lasach, tworząc najuboższe siedliska borów. Są zbyt ubogie, by być obiektem zainteresowania rolników.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, profile nr 104-112.

Publikacje powiązane tematycznie

Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP, profile nr 104-112.
Królikowski L. 1951. Wytyczne do opisu gleb przy prowadzeniu prac urządzeniowych w lasach państwowych. CZLP (powiel).
Instrukcja Urządzania lasu. 1957. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. PWRiL. Warszawa. s. 11-29.
Prace gleboznawcze dla opracowania mapy glebowej.
Klasyfikacja gleb leśnych. 1966. Praca zbiorowa. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych. 1969. Praca zbiorowa (II Opracowanie). Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych PTG. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych 1973. Praca zbiorowa. Wydanie II. PTG . Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. Wydanie III. PTG. CILP. Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Powiązane hasła

albicspodicproces bielicowania

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt