Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bilans ekologiczny gospodarstwa leśnego

(użytkowanie lasu), ilościowe i jakościowe określenie surowców (energia słoneczna, dwutlenek węgla, woda, paliwa, nawozy, pestycydy) i produktów (drewno, kora, tlen, inne gazy, odpady ciekłe, odpady stałe) w procesie produkcyjnym w leśnictwie. Przy sporządzaniu bilansu ekologicznego uwzględnić należy:- funkcje spełniane przez lasy: glebochronne, wodochronne, klimatyczne, ochrona przed lawinami, imisje i tłumienie hałasu, wypoczynkowe, krajobrazowe;- lasy o szczególnym znaczeniu dla ekologii (cenne biotypy) oraz dla procesu kształcenia i realizacji badań naukowych;- lasy chronione: parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne. Wynik bilansu ekologicznego to zestawienie korzyści i uciążliwości wynikajacych z prowadzenia gospodarki leśnej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dieter Giefing

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt