Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bilans wodny

(inżynieria leśna, hydrologia), ilościowe ujęcie obiegu wody. Potraktowane dynamicznie określa w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe bilansu wodnego. Bilans wodny może być naturalny, charakteryzujący naturalny układ – bilans surowy składników: opady P – odpływ H – straty S – parowanie E – retencja R. Bilans wodny oparty na wartościach średnich z wielolecia (co najmniej 10 lat) to bilans przeciętny, średni lub normalny, a na wartościach z poszczególnych lat – bilans szczegółowy. Bilans wodny sztuczny, czyli bilans wodnogospodarczy wynika nie tylko z warunków przyrodniczych w obrębie zlewni, lecz jest również wynikiem ukierunkowanej działalności człowieka. Wielkość składników, elementów bilansu wodnego naturalnego wyraża się wysokością warstwy wody na całym obszarze zlewni (obszarze bilansowania): warstwy opadu P, odpływu H, parowania E, retencji R. Równanie bilansu wodnego (średniego) Pencka-Oppokowa ma postać:P = H + SParowanie mieści się w stratach S, a ubytki i przyrosty retencji w wieloleciu równoważą sięang. water balance

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Powiązane hasła

bilans wodnogospodarczy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt