Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

biogrupa drzew

Biogrupa – grupa drzew w drzewostanie, w której odległości między drzewami są wyraźnie mniejsze niż odległości między drzewami grupy i drzewami sąsiednimi. Pojęcie to wprowadził do polskiej szkoły hodowli lasu Tadeusz Włoczewski, powołując się m. in. na wyniki badań Ejtingena (1946) oraz bazując na własnych danych i obserwacjach. Biogrupa uważana jest za formę życia zespołowego, umożliwiającą drzewom skuteczne przeciwstawianie się konkurencji ze strony innych gatunków. Do zalet wzrostu w biogrupie można również zaliczyć zrastanie się korzeniami drzew tego samego gatunku, prowadzące do powstawania jakby jednego organizmu, posiłkującego się wspólnym systemem korzeniowym i aparatem asymilacyjnym oraz, w efekcie, lepsze wykorzystanie wilgoci i soli mineralnych znajdujących się w glebie. Pojęcie biogrupy zostało wykorzystane do sformułowania koncepcji trzebieży grupowej (Zajączkowski 1994). 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Brzeziecki B. 2004. Biogrupy drzew w lesie naturalnym: czy prof. Włoczewski miał rację? Sylwan 7: 3-10.; Włoczewski T. 1954. Materiały do poznania zależności między drzewostanem i glebą w przestrzeni i w czasie. Prace IBL. 123: 161−249; Zajączkowski J. 1994. Biogrupy w drzewostanach – możliwości i celowość ich wykorzystania przy prowadzeniu trzebieży. Prace IBL. Seria A. 778: 5−38. 

Autor - dr inż. Wojciech Gil

Autor: Administrator Encyklopedia Leśna

Zdjęcia

Biogrupa drzew Fot. W.Gil

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-10-28 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt