Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

biogrupy na zrębach

(ochrona przyrody), pozostawione na zrębach fragmenty (kępy) starodrzewu, których zadaniem jest inicjowanie, a następnie przyspieszenie restytucji leśnej fauny i flory w fazie uprawy i młodnika. Według zapisów w Instrukcji Ochrony Lasu (2012) kępy na zrębach powinny spełniać następujące kryteria:
a) ich wielkość powinna zapewnić występowanie wszystkich elementów biocenozy, istotnych dla trwałości procesów ekologicznych (gatunków roślin i zwierząt);
b) kępa powinna być na tyle funkcjonalną całością, by pozwoliła przetrwać niekorzystny okres uprawy i młodnika wszystkim występującym na niej gatunkom.
Wielkość kępy powinna wynosić co najmniej 6 arów i być nie większa niż 5% powierzchni manipulacyjnej pasa zrębowego, strefy lub smugi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Ochrony Lasu (2012), CILP, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja Ochrony Lasu. 2012. CILP, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt