Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bioindykatory

(ochrona lasu), organizmy wskaźnikowe. Biologiczne wskaźniki jakości środowiska. Organizmy roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska. Są to zazwyczaj gatunki o małym zakresie tolerencji na oddziaływanie substancji zanieczyszczających, np. metali ciężkich. Organizmami wrażliwymi na zanieczyszczenie środowiska lądowego i wodnego są np. określone gatunki porostów, glonów, pierwotniaków, roślin naczyniowych i bezkręgowców, rzadziej kręgowców. Bioindykatory mają duże znaczenie w leśnictwie i rolnictwie, ułatwiaja bowiem ocenę wartości siedliska, na podstawie ich obecności można też wyznaczyć np. zasięgi występowania złóż określonych minerałów, typy gleby czy stopień eutrofizacji wód.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

W.Milewski; Las słowami opisany; CILP; Warszawa 2004

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt