Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

biosfera

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), biosfera jest cienką warstwa na powierzchni Ziemi, w której występuje życie, obejmująca dolną warstwę atmosfery do wysokości około 10 km (troposfera), wszystkie wody do głębokości ponad 11 km (hydrosfera), łącznie z gorącymi źródłami o temperaturze > 100°C, oraz zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej (litosfera), do głębokości kilku kilometrów. Większość organizmów żywych oraz największe natężenie procesów życiowych koncentruje się jednak w cienkiej warstwie grubości rzędu 100 m, na powierzchni lądu, w glebie, wodzie rzek i jezior oraz w powierzchniowej warstwie wód oceanu. Biosfera stanowi globalny ekosystem, w którym w zamkniętych obiegach krążą pierwiastki. Na tę pracę składają się procesy fizykochemiczne (z dominującym cyklem obiegu wody i geologicznym cyklem tektoniczno-sedymentacyjnym) i biologiczne (cykl produkcji i dekompozycji biomasy, powiązany z obiegami węgla, tlenu, azotu, siarki i innych pierwiastków). Praca ta zasilana jest energią promieniowania słonecznego oraz, w znacznie mniejszym stopniu, energią reakcji promieniotwórczych w głębi planety. Właściwości fizyczne i chemiczne nieożywionych części biosfery (skład atmosfery, wody, osadów itd.) oraz tempo i kierunek procesów w znacznym stopniu kształtowane są przez żywe organizmy. Warunki utrzymania stabilności biosfery nie są znane i stanowią przedmiot intensywnych badań.

Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), biosfera jest pojęciem nadrzędnym dla krajobrazu i biomu. Można powiedzieć, że wszystkie ekosystemy na kuli ziemskiej tworzą razem biosferę. Niekiedy pojęcie biosfery jest też używane jako nadrzędne względem środowiska, lub siedliska.

Jerzy Modrzyński


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), strefa kuli ziemskiej będąca częścią światowego systemu ekologicznego, obejmująca powietrze, ląd i wodę, zamieszkana przez organizmy żywe.

Krzysztof Okła

ŹRÓDŁO (AUTOR)


 

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt