Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

biotop

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. bíos = życie + tópos = miejsce], środowisko, w którym żyje dana biocenoza. Składają się na nie czynniki abiotyczne takie, jak: światło, temperatura, woda, tlen, dwutlenek węgla, ciśnienie, skład chemiczny podłoża, grawitacja, topografia itp. Biotop stanowi nieożywioną część ekosystemu, która przekształca się na skutek działalności organizmów go zamieszkujących. Sam też oddziałuje w sposób bezpośredni lub pośredni na żyjące w nim rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy. Wyróżnia się 2 zasadnicze typy bbiotopu: biotop lądowy i biotop wodny.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt