Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Bitum

Bardzo lepka ciecz lub ciało stałe, składa się głównie z węglowodorów i ich pochodnych. Ma kolor czarny lub brązowy Posiada właściwości wodoodporne i adhezyjne. Otrzymuje się go w procesie rafinacji ropy naftowej, występuje też w naturalnych złożach lub jako składnik asfaltu naturalnego. Bitumy w budownictwie stosowane są m.in. do przygotowywania, nawierzchni drogowych (asfalt), izolacji chroniących przed wilgocią, do wytwarzania papy bitumicznej (pokrycia dachowe), szpachlowych mas bitumicznych, mas uszczelniających. Bitum wykorzystywany przy budowie dróg, asfalt, to mieszanka lepiszcza bitumicznego z dodatkami. Nawierzchnia powstaje z kruszywa mineralnego (kamienia) zmieszanego z piaskiem, wypełniaczem i dodatkami, przy czym bitum (zwykle ok. 5% masy) spaja składniki w całość. Korzyści wynikające z zastosowania nawierzchni z lepiszczem asfaltowym na drogach wewnętrznych:
- zwiększona trwałość konstrukcji, szczególnie na terenach nawiedzanych przez klęski żywiołowe,
- mniej czasochłonne i tańsze prace konserwacyjne na drogach,
- szybkość wykonania,
- bezpieczniejsze i trwalsze połączenie z drogami publicznymi,
- możliwość rekonstrukcji istniejących nawierzchni, przy jednoczesnym zwiększeniu nośności, bez konieczności dowozu znacznych ilości dodatkowego kruszywa,
- możliwość powtórnego wykorzystanie materiałów drogowych, w tym odpadów poprzemysłowych,
- łatwa i szybka naprawa uszkodzeń punktowych,
- ochrona konstrukcji nawierzchni przed erozją wodną i eoliczną (szczególnie ważne w górach),
- ograniczenie hałasu komunikacyjnego (szczególnie ważne na terenach chronionych),
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (poprzez płynniejszą jazdę),
- oszczędności w zużyciu paliwa,
- oszczędności wynikające z wolniejszego zużywania się elementów eksploatacyjnych samochodów i maszyn ( m.in opon i elementów zawieszenia, układów kierowniczych itp.)
- redukcja gazów cieplarnianych CO2.

 

Publikacje powiązane tematycznie

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26380/Asfalt-bitum

Błażejowski K., Olszacki J., Peciakowski H. (2014): Poradnik asfaltowy, Copyright by ORLEN Asfalt sp. z o.o.
Bilski M. (2018): Asfalty naturalne - charakterystyka i zastosowanie. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej nr 27,37-48.

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Bitum

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt