Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Biuro Nasiennictwa Leśnego

(hodowla lasu, nasiennictwo), organ podległy Ministrowi Środowiska, do zadań którego należy:
1) prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego oraz Skróconego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego,
2) prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia,
3) prowadzenie rejestru dostawców,
4) wydawanie pozwoleń na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw nie będących członkami Unii Europejskiej,
5) wydawanie świadectw pochodzenia,
6) przeprowadzanie kontroli leśnego materiału podstawowego podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie,
7) przeprowadzenie kontroli leśnego materiału rozmnożeniowego pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie,
8) przeprowadzania kontroli dostawców pod względem przestrzegania przepisów ustawy, w tym prawidłowości prowadzonej dokumentacji,
9) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie selekcji leśnej i nasiennictwa leśnego,
10) opracowywanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi metod oceny leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, art. 10

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt