Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Biuro Nasiennictwa Leśnego

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), organ administracji realizujący zadania w imieniu Ministra Środowiska wynikające z obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym. Prowadzi rejestry: Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego, Skrócony Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego, rejestr dostawców, rejestr świadectw pochodzenia; wydaje dokumenty: świadectw pochodzenia oraz wydawanie pozwoleń na wywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw nie będących członkami EU; prowadzi kontrole Leśnego Materiału Podstawowego i LMR.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. Nr 73, poz. 761)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt