Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

(urządzanie lasu), przedsiębiorstwo państwowe, któremu powierza się wykonywanie prac z zakresu planu urządzania lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu sporządzanego dla:
1) lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych na zlecenie i koszt Lasów Państwowych,
2) lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na zlecenie starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej,
3) pozostałych lasów na zlecenie i koszt właścicieli.

 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 21


(urządzanie lasu), w okresie powojennym organizacja urządzania lasu rozpoczęła się od utworzenia zaraz po wojnie w 17 dyrekcjach lasów państwowych – sekcji urządzania lasu. Z sekcji tych – zarządzeniami nr 413-227 Ministra Leśnictwa z dnia 23 listopada 1955 r. – utworzone zostało 15 biur urządzania i pomiaru lasu położonych w Białymstoku, Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Radomiu, Szczecinku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim., Siedlcach oraz Brzegu. Od 1 października 1956 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. W wyniku zmian zadań legislacyjnych 1 stycznia 1973 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Pomimo, że biura te pozostawały nadal w administracji Lasów Państwowych, był to ważny krok w kierunku usamodzielnienia się służby urządzania lasu oraz utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa. 30 września 1996 r. funkcję organu założycielskiego i tym samym sprawować nadzór na BULiGL przejął Minister Skarbu Państwa, a przedsiębiorstwo zostało zaliczone do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 

http://www.buligl.pl/">http://www.buligl.pl

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt