Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

błąd absolutny

(dendrometria), w dendrometrii błędy stanowią najczęściej miarę dokładności wzorów do określania miąższości. Określają stopień zgodności wyniku otrzymanego przy pomiarze miąższości strzały lub jej części za pomocą danego wzoru z miąższością rzeczywistą. Błąd absolutny wyrażony jest w takich samych jednostkach jak badana cecha, tj. w metrach sześciennych. Stanowi różnicę między miąższością obliczoną danym wzorem (v) a miąższością rzeczywistą (vrz):

Różnica taka może być dodatnia lub ujemna. Jeżeli miąższość obliczona za pomocą ocenianego wzoru jest większa od miąższości rzeczywistej, błąd jest dodani; jeżeli mniejsza – błąd ujemny.

 

 

 

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Robert Tomusiak

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt