Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bodziszek

(botanika leśna, rośliny zielne), Geranium – rodzaj z rodziny Geraniaceae (bodziszkowate), liczący prawie 1700 gatunków, występujących w kilku strefach klimatycznych – umiarkowanej, subtropikalnej i tropikalnej. W Polsce jest reprezentowany przez 6 gatunków dziko rosnących i kilka trwale zadomowionych. Bodziszek czerwony (Geranium sanguineum L.) – bylina kłączowa o liściach dłoniastodzielnych, prawie do nasady pociętych na wąskie, lancetowate odcinki i kwiatach różowopurpurowych z wyciętymi płatkami, jest gatunkiem charakterystycznym dla kserotermicznych zbiorowisk okrajkowych (ze związku Geranion sanguinei) występujących w kompleksie ciepłolubnych dąbrów. Bodziszek żałobny (Geranium phaeum  L.) o czerwonobrunatnych kwiatach występuje u nas dziko w południowej części kraju, zwykle na siedliskach świeżych i  wilgotnych, w lasach liściastych, przeważnie w łęgowych. Gatunek charakterystyczny dla nadrzecznej olszyny górskiej (Alnetum incanae).  Bodziszek cuchnący (Geranium robertianum L.) – roślina jednoroczna lub deraquletnia o czerwono nabiegłych łodygach, liściach dłoniastosiecznych podzielonych na jajowate, pierzastodzielne odcinki oraz o  różowoczerwonych kwiatach, jest pospolitym gatunkiem nitrofilnym występującym w różnych zbiorowiskach lasów, przeważnie liściastych, a także w zbiorowiskach okrajkowych wykształcających się na ich obrzeżach, należących do związku Alliarion.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz

Zdjęcia

bodziszek cuchnący Fot. W. Gil
bodziszek

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt