Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bonitacja drzewostanu

Opis
Zgłoś uwagę
(urządzanie lasu), kwalifikacja drzewostanu na podstawie zdolności produkcyjnej siedliska (w planowaniu urządzeniowym odnoszona do gatunku panującego). Klasę bonitacji drzewostanu (zarówno gatunku panującego, jak i pozostałych gatunków wchodzących w skład drzewostanu) ustala się na podstawie porównywania wysokości przeciętnej danego gatunku z wysokością przeciętną (tego samego gatunku i wieku), zawartą w „Tablicach zasobności i przyrostu drzewostanów”. Bonitację gatunków określa się z dokładnością do jednej klasy. Dla gatunków nieobjętych „Tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów” należy stosować tablice gatunków drzew o zbliżonej dynamice rozwoju, a mianowicie dla:1) topoli i wierzby – według osiki,2) klonu, jaworu i lipy – według buka,3) wiązu i grabu – według dębu,4) pozostałych gatunków nieobjętych tablicami – według brzozy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 36; § 37 ust. 2

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt