Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bór bagienny (Bb)

(siedliskoznawstwo leśne), ubogie siedliska na torfowiskach wysokich. Gleby torfowe torfowisk wysokich, rzadziej murszaste lub morszowate; bardzo silnie kwaśne.
Drzewostan tworzy sosna IV-V kl. bonitacji: miejscami brzoza. Warstwy dolnej drzewostanu brak. Podszyt w zasadzie nie występuje. Gatunki różnicujące runa to m.in. dość licznie występujące: żurawina błotna Oxyccocus quadripetalus, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, torfowiec magelański Sphagnum magellanicum i torfowiec zakrzywiony Spagnum recurvum, oraz płonnik sztywny (P. cienki) Polytrichum strictum. Runo zdominowane jest przez bagno zwyczajne Ledum palustre. Bardzo licznie występują torfowce Sphagnum sp.; innych mszaków jest mało, w tym są to: płonnik strojny Polytrichum strictum, mochwian bagienny Alaucomnium palustre, rokietnik pospolity Pleurosium schreberi.
Bory bagienne w końcu 2010 r. zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar 10,7 tys. ha (0,2% pow.). Bb liczniej występują w mezoregionach: Puszcz Mazurskich (II.4), Puszczy Augustowskiej (II.11), Borów Tucholskich (III.1) i Puszczy Solskiej (VI.13).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Powiązane hasła

bór sosnowy bagiennybory

Zdjęcia

bór bagienny - Puszcza Augustowska
bagno zwyczajne - Puszcza Augustowska
bór bagienny  - Puszcza Kozienicka,  Nadleśnictwo Zwoleń

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt