Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bór mieszany bagienny (BMb)

(siedliskoznawstwo leśne), siedliska torfowisk przejściowych, miejscami także torfowisk wysokich. Gleby: torfowe torfowisk przejściowych (głębokich, średniogłębokich na piaskach), torfowo-murszowe, rzadziej torfowe torfowisk wysokich.
Drzewostany mieszne tworzą sosna, świerk I-II kl. bonitacji z domieszką brzozy oraz dęba. W warstwie dolnej drzew występuje zazwyczaj świerk, miejscami licznie. Podszyt bogaty zdominowany przez kruszynę, a rosną w nim również świerk i jarzębina. Runo silnie rozwinięte. Gatunki różnicujące to m.in. wełnianka wąskolistna Euriophorum angustifolium, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, borówka bagienna Vaccinium uliginosum. Gatunki częste to: trzęślica modra Molinia coerulea, borówka czarna Vaccinium mystillus, turzyca pospolita Carex nigra. Licznie występują torfowce Sphagnum sp., oraz płonnik pospolity Polytrichum commune.
W roku 2010 BMb zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 42 tys. ha (0,6% pow.). Większe obszary BMb w LP zajmują się m.in. w mezoregionach: Pojezierz Bytowskiego (I.14), Borów Tucholskich (III.1), Borów Dolnośląskich (V.2) i Puszczy Solskiej (VI.13).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opoblikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

bór mieszany bagienny - Nadleśnictwo Połczyn
bór mieszany bagienny - Nadleśnictwo Połczyn
odwodniony bór mieszany bagienny,  Nadleśnictwo Nowa Dęba

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt