Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bór mieszany świeży (BMśw)

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Gleby rdzawe (gł. bielcowane właściwe), rzadziej rdzawe brunatne, ochrowe bądź arenosole. Próchnica - mor lub moder-mor.
Drzewostany zazwyczaj mieszane, gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-III kl. bonitacji; rzadziej świerk, buk, dąb bądź jodła III kl. bonitacji; gatunki te także stanowią domieszkę w drzewostanach z panującą sosną w warstwie górnej oraz występują w warstwie dolnej drzewostanów. Podszyt dobrze rozwinięty składa się z dębu, świerka, kruszyny, buka oraz mniej licznych niż w borach jałowców; a także z słabo rozwiniętej leszczyny. Runo często zdominowane często przez dobrze rozwiniętą borówkę czarną Vaccinium myrtyllis. Gatunki różnicjące to m.in.: konwalija majowa Convallaria maialis, konwalijka dwulistna Majanthemu bifolium, turzyca palczasta Carex digitata, malina kamionka Rudus saxatilis. Gatunki częste poza borówką czarną to: trzcinnik leśny Calamagrostis arundinace,orlica pospolita Pteridium aquilinum i poziomka pospolita Fragaria vesca. Licznie występują mszaki, które są mniej widoczne niż w borach świeżych, a są to m.in.: rokietnik pospolity Pleurosium schreberi, widłoząb falisty Dircanum undulatum, płonnik strojny Polytrichum attenuatum i gajnik lśniący Hylocomnium splendens.
BMśw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 1 710 tys. ha (24,0% pow.) - były najliczniej występującym typem siedliskowym lasu. Największe obszary BMśw zajmują się w mezoregionach: Wysoczyzny Polanowskiej (I.15), Puszcz Mazurskich (II.4), Borów Tucholskich (III.1) i Równiny Drawskiej (III.5).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu".
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000.
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Powiązane hasła

bór mieszanybory mieszane

Zdjęcia

bór mieszany świeży - Puszcza Augostowska
malina kamionka - gatunek róznicujący bór mieszany świeży, Nadleśnictwo Turek

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt