Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bór mieszany wilgotny (BMw)

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych z wodą gruntową w zasięgu korzeni drzew (180-120 cm). Gleby rdzawe (gł. bielcowane, właściwe), rzadziej rdzawe brunatne, ochrowe bądź arenosole; często z gruntowym oglejeniem. Próchnica - mor lub moder-mor.
Drzewostany mieszane, gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-II kl. bonitacji; rzadziej świek, dąb i jodła, które zazwyczaj stanowią domieszkę w warstwie górnej oraz występują w warstwie dolnej drzewostanów. Podszyt dobrze rozwinięty, dominuje w nim zazwyczaj kruszyna, a występują również dąb, wierzby, leszczyna i jałowiec. Runo silnie rozwinięte, często gatunkiem panującym jest orlica pospolita Pteridium aquilinum. Gatunki różnicujące to m.in.: trzęślica modra Molinia coerulea, tojeść pospolita Lysymachia vulgaris i turzyca pospolita Carex nigra (C. fusca). Licznie borówka czarna Vaccinium myrtillus występują mszaki: rokietnik pospolity Pleurosium schreberi, widłoząb falisty Dircanum undulatum, gajnik lśniący Hylocomnium splendens, miejscami małe kępy torfowców Sphagnum sp.
W roku 2010 BMw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 305 tys. ha (4,3% pow.). Większe obszary BMw zajmują się w mezoregionach: Puszcz Mazurskich (II.4), Kotliny Żmigrodzkiej, Milickiej i Grabowskiej (III.31), i Borów Dolośląskich (V.2).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opoblikowanych w "Głosie Lasu".
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000.
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Powiązane hasła

bór mieszanybory mieszane

Zdjęcia

bór mieszany wilgotny - Nadleśnictwo Grójec
siódmaczek leśny - gatunek częsty w borze mieszanym wilgotnym, Puszcza Augustowska
bór mieszany wilgotny - Nadleśnictwo Janów Lubelski

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt