Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bór mieszany wyżynny (BMwyż)

(siedliskoznawstwo leśne), wyróżniany na terenach wyżynnych, głównie w krainie przyrodniczo-leśnej Śląskiej i Małopolskiej oraz rzadko w Sudeckiej i Karpackiej krainie przyrodniczo-leśnej na utworach starszych niż czwartorzędowe. Po roku 2003 wyróżniane są siedliskowe typu lasu: bór mieszany wyżynny świeży (BMwyżśw) i rzadziej występujący bór mieszany wyżynny wilgotny (BMwyżw).
W roku 2010 BM wyżynne zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ponad 13 tys. ha (0,2% pow.). W LP większe obszary BMwyż. są m.in. w mezoregionach Turoszowskim (V.3), Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich, Roztocza Środkowego (VI.120 i Doliny Dolnego Sanu (VI.30)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz II. Siedliska obszarów wyżynnych i górskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opoblikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt