Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bór suchy (Bs)

(siedliskoznawstwo leśne), typ siedliskowy lasu. Ubogie siedliska na glebach piaszczystych o opadowym typie gospodarki wodnej. Gleby - najczęściej arenosole (słabowykształcone): inicjalne, właściwe, bielicowane; wytworzone z piasków luźnych, miejscami wydmowych. Próchnica typu mor (często postać inicjalna).
Drzewostan tworzy sosna IV-V klasy bonitacji, słabej jakości. Warstwy dolnej drzewostanu brak. Podszytu także brak lub występują w nim jednostkowo jałowce. Runo bardzo ubogie, tworzą pojedynczo rosnące rośliny naczyniowe m.in.: kostrzewa owcza Festuca ovina, borówka brusznica Vaccinium vitis idaea, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, wrzos pospolity Calluna vulgaris, szczotlicha siwa Corynephorus cannescens, mącznica lekarska Arctostaphyllos uva-ursi. Warstwa mszysto-porostowa jest dobrze rozwinięta, powszechnie występuje w niej rokietnik pospolity Entodon schreberi, rzadziej: widłoząb miotlasty Dicranum scoparium, często licznie są porosty - w tym chrobotki Cladonia sp. i płucnica islandzka Cetraria islandica.
Na terenach w zarządzie Lasów Państwowych w końcu 2010 r. siedliska "bór suchy" zajmowały ponad 17 tys. ha (0,2% pow.). Większe powierzchnie borów suchych są m.in. w mezoregionach: Wybrzeża Słowińskiego (I.2), Równiny Wałeckiej (III.7) i Borów Grodzieckich (III.33) i Puszczy Kurpiowskiej (IV.2).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

 

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artyków o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Powiązane hasła

bory

Zdjęcia

bór suchy (Bs)
bór suchy (Bs)

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt