Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

borealne lasy iglaste – charakterystyka

(ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), klimat i gleby: Lasy iglaste na północy mają zimy długie i ostre. Zimą ilość opadów jest niewielka, więcej ich przypada na lato. Woda jest często czynnikiem limitującym, gdyż zimą opady występują głównie w postaci śniegu i wszędzie rozciąga się wieczna zmarzlina. Gleby są typu bielicowego, kwaśne i bogate w próchnicę, z grubą warstwą ściółki. Jest ona akumulowana, gdyż ze względu na niskie temperatury aktywność drobnoustrojów jest niewielka.
Dominująca roślinność: Borealne lasy są zdominowane przez gatunki drzew iglastych, takich jak świerki (Pieca sp.), jodły (Abies sp.), modrzewie (Larix sp.) i sosny (Pinus sp.), z niewielką domieszką drzew liściastych, jak brzozy (Betula sp.) i topole (Populus sp.). Liście w kształcie igieł zmniejszają transpirację i ograniczają utratę wody. Stożkowata forma wzrostu wielu drzew iglastych jest adaptacją chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi gromadzeniem się śniegu w koronach drzew. Ich niski stopień ewapotranspiracji i zdolność do wytwarzania w liściach substancji zapobiegających zamarzaniu pozwala na utrzymanie w nich wody przez całą zimę.
Zwierzęta leśne: Lasy iglaste są zamieszkiwane przez wiele roślinożernych ssaków, od łosi po myszy, zające i wiewiórki. Na gatunki drapieżne, takie jak wilki i niedźwiedzie brunatne, polowano aż do prawie całkowitego ich wyginięcia. Przetrwały jeszcze w nielicznych, izolowanych populacjach. Lasy iglaste stanowią miejsca lęgowe dla wielu wędrownych ptaków, jak pokrzewki czy drozdy. Żyje tu złożony zespół ptaków - ziarnojadów, w tym także krzyżodzioby, które są zdolne do wydobywania nasion nawet z zamkniętych szyszek.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (2002). Geografia roślin. PWN, Warszawa.;
Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt