Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bory mieszane

(siedliskoznawstwo leśne), grupa średniożyznych uboższych typów siedliskowych lasu na oligo- i mezotroficznych glebach mineralych i organicznych (BMb); próchnica typu mor.
Drzewostan tworzy zazwyczaj sosna I-II klasy bonitacji, dolnej warstwy drzewostanu (II piętra) zazwyczaj brak, bądź jest słabo rozwinięta i mogą w niej rosnąć świerk, dąb, buk lub jodła. W górach drzewostan tworzy świerk II-III kl. bonitacji. Podszyt dobrze rozwinięty o pokryciu do 50-80%, złożony jest z: kruszyny, dęba, świerka, buka, jodły, jałowca, jarzebiny; pojawia się w warstwie tej także słabo rozwinięta leszczyna. Runo dosyć bogate; tworzą między innymi: trzcinnik leśny Calamagrosis arundinacea, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, jastrzębce Hieracium sp., borówka czarna i brusznica Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea, orlica pospolita Pteridium aquilinum; a także kostrzewa owcza Festuca ovina, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Nieliczne są gatunki lasów mieszanych - w tym: konwalia majowa Convallaria maialis, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium. Dobrze rozwinięta warstwa rozwinięta mszysta jest mniej widoczna niż w borach; rośnie w niej m.in.: płonnik strojny Polytrichum attenuatum (P. formosum), brodawkowiec jasnozielony Scleropodium purum i gajnik lśniący Hylocomnium splendens. W borach mieszanych bagiennych występują licznie torfowce Sphagnum sp.
W końcu 2010 r. bory mieszane stanowiły 29,7% pow. ogólnej powierzchni leśnej kraju. Na obszarach w zarządzie w PGL LP - zajmowały 29,9% pow.; a w lasach prywatnych 31,3% ich areału.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; zmienione uzupełnione w 2013 r. autor Roman Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Zaręba R. 1988. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. II. Wdawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Sikorska E. 1999: Siedliska leśne. Cz I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.
Kliczkowska A., Grzyb M. 1997-1998 cykl artykułów o typach siedliskowych lasu opublikowanych w "Głosie Lasu"
Klasyfikacja gleb leśnych Polski, PTG. CILP, Warszawa 2000
Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2011 r., DGLP, BULiGL, Warszawa 2011.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt