Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

buczyna acydofilna górska

(botanika leśna, fitosocjologia), zespół leśny o naukowej nazwie Luzulo luzuloidis-Fagetum Markgr. 1932 em. Meusel 1937, z klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae i związku Fagion sylvaticae. Ubogi las bukowy występujący w reglu dolnym, rzadziej w niższych położeniach Karpat i Sudetów, na glebach typu gleb brunatnych kwaśnych, i bielicowanych, niekiedy rankerów brunatnych lub gleb rdzawych, o podłożu skał krystalicznych, metamorficznych lub osadowych z niską zawartością związków zasadowych. W drzewostanie dominuje buk z niewielką domieszką świerka, rzadziej jodły (głównie w Karpatach) lub jaworu. Najważniejszymi gatunkami warstwy zielnej są: śmiałek pogięty, borówka czarna, kosmatka gajowa, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, przenęt purpurowy, jastrzębiec leśny i trzcinnik leśny. Do najczęstszych mchów należą: płonnik strojny, widłoząb miotłowy i gajnik lśniący. Buczyna acydofilna górska zwana jest także acydofilną buczyną górską.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Matuszkiewicz J.M. 2007. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt