Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

budowlane uprawnienia

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), jest to decyzja administracyjna wydana przez samorządowe organizacje zawodowe (Okręgową Izbę Inżnierów Budownictwa) stwierdzająca posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją umożliwiająca pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uprawnienia budowlane wydawane są w pełnym zakresie lub z ograniczeniami i mogą być udzielane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; mostowej; kolejowej; wyburzeniowej; telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt