Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

budownictwo leśne

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), budownictwo leśne zostało zdefiniowane przez autorów: Tłoczek [1970], Czerwiński [1985], Koczwański [1988] i Trzciński [2004], jako część budownictwa ogólnego i jest to zwyczajowe odróżnienie budownictwa związanego z wielofunkcyjną gospodarką leśną, które zapewnia funkcjonowanie gospodarstw leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadzorowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (DGLP), regionalne dyrekcje LP (RDLP) i nadleśnictwa. Do budownictwa leśnego zalicza się: budynki: mieszkalne, administracyjno− biurowe, zaplecza techniczno−socjalnego, domy wypoczynkowe oraz domki myśliwskie; budowle: infrastrukturę drogową, wieże obserwacyjne, ogrodzenia upraw, budowle na szkółkach leśnych, kempingi, ambony, zadaszenia i wiaty turystyczne oraz ogrodzenia osad i zagród leśnych; obiekty małej architektury: urządzenia na ścieżkach zdrowia, ławki, piaskownice, kosze na śmieci oraz inne obiekty na placach zabaw i biwakach wykorzystywane przy turystycznym zagospodarowaniu lasu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Powiązane hasła

budownictwo

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt