Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

budynek wysoki

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), budynek z grupy wysokościowej (W) o wysokości ponad 25 do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub budynek mieszkalny o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.  

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt