Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

buforowość gleby

(gleboznawstwo leśne), zdolność do przeciwdziałania zmianom odczynu i innych właściwości oraz utrzymywanie ich w stabilnym zakresie. Zdefinowano kilka buforów glebowych to jest składników (układów) stabilizujących odczyn gleby w w różnych jego zakresach. Są to:
bufor węglanowy (działa w glebach węglanowych o odczynie 8,0-6,2),
bufor krzemianowy (działa w zakresie pH 6,2-5,0),
bufor wymiany jonowej (działa w zakresie pH 5,0-4,2),
bufor glinowy (działa w zakresie pH 4,2-2,8)
bufor żelazowy (działa w zakresie pH 3,8-2,4).
Wysoką buforowość w stosunku do kwasów mają gleby węglanowe oraz gleby gliniaste i ilaste (ciężkie) i silnie próchniczne. Niską buforowością charakteryzują się gleby lekkie (piaszczyste), ubogie w próchnicę i frakcje koloidalne. Buforowość gleby ma duże znaczenie, od niej zależą np. efekty wapnowania. Jeżeli gleba odznacza się słabą zdolnością buforowania, to nawet niewielka dawka nawozu wapniowego może wywołać znaczną zmianę jej odczynu. Natomiast gleby ciężkie o dużej zawartości frakcji ilastych potrzebują dużo więcej nawozu wapniowego do zmiany pH o tę samą wartość. Buforowość gleby można poprawić głównie przez nawożenie organiczne, przez iłowanie, oraz wapnowanie. Pojęcie buforowości gleb jest też stosowane do określenia wszystkich procesów zachodzących w glebie, odpowiedzialnych za utrzymywanie równowagi jej właściwości.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Publikacje powiązane tematycznie

Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.
Prusinkiewicz Z. 1999. Środowisko i gleby w definicjach. "Turpress" Toruń.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.
Encyclopedia of Soil Science. 2002. Marcel Dekker Inc. New York, Basel.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt