Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

bystrotok

(inżynieria leśna, hydrologia), umocniony odcinek cieku budowany w miejscach, gdzie występuje duży, skoncentrowany spadek dna, najczęściej w granicach 20-250% lub nagłe załamanie terenu. Może też być stosowany jako umocnienie przelewów zbiorników małej retencji wód powierzchniowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Babiński S., 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – Część techniczna. Praca zbiorowa. Warszawa 2008. CKPŚ
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praca zbiorowa 2006. 
Polska Zielona Sieć: Żelazo J., Popek Z., 2002. 
Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa, wyd. SGGW Jędryka E., 2006. 
Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne, dostosowanie do parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych. Poradnik. Falenty, wyd. IMUZ

 


 

Powiązane hasła

bystrze

Zdjęcia

bystrotok

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt