Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

cambic

(gleboznawstwo leśne), poziom diagnostyczny, wyraźnie zmieniony przez proces glebotwórczy w stosunku do poziomów zalegających niżej, nie ma też cech innych poziomów diagnostycznych. Poziom cambic nie jest scementowany ani stwardniały i ma zbyt mało oznak iluwiacji by spełniać wymagania poziomu → argic lub → spodic, a także jest zbyt ciężki w uziarnieniu (ma uziarnienie piasku luźnego bardzo drobnoziarnistego (zawiera ≥50% frakcji 63-125 µm) lub drobniejsze, praktycznie w warunkach geograficznych Polski jest to piasek gliniasty lub cięższe) by być poziomem → sideric. Zmiany dotyczą głównie struktury glebowej oraz barwy (silniejsze nasycenie i większa jasność). Minimalna miąższość to 15 cm. Jego obecność jest niezbędna do diagnozowania typu → gleby brunatne (→ Cambisols). W starszych opracowaniach nazywany był poziomem brunatnienia wytworzonym przez → proces brunatnienia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata. 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata. 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.

Zdjęcia

cambic

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt