Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

charakterystyka warunków ekonomicznych

(urządzanie lasu), w opisie ogólnym nadleśnictwa (elaboracie), w podrozdziale „Charakterystyka warunków ekonomicznych gospodarki leśnej oraz prognoza spodziewanego wyniku ekonomicznego” zamieszcza się:
1) syntetyczną ocenę uwarunkowań ekonomicznych w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa;
2) charakterystykę warunków ekonomicznych gospodarki leśnej nadleśnictwa wraz z zestawieniem wskaźników tej gospodarki (tabela XIX);
3) orientacyjną prognozę spodziewanych efektów ekonomicznych gospodarki leśnej nadleśnictwa w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu (tabela XX).
Syntetyczna ocena uwarunkowań ekonomicznych w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa zawiera:
1) ocenę ekonomiczną regionu, w tym: powierzchnię zasięgu terytorialnego, lesistość, udział lasów według własności (wzór nr 7), lokalny rynek drzewny itp.;
2) charakterystykę przestrzenną kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami transportu drewna.
Charakterystyka warunków ekonomicznych gospodarki leśnej nadleśnictwa zawiera:
1) zwięzły opis czynników wpływających na stopień trudności gospodarczych nadleśnictwa;
2) zestawienie ekonomicznych wskaźników gospodarki leśnej w formie tabeli XIX, sporządzanej na podstawie wyników inwentaryzacji lasu, wykonanych i planowanych wielkości pozyskania drewna oraz danych zebranych w nadleśnictwie.
Orientacyjną prognozę spodziewanych efektów ekonomicznych przedstawia się w tabeli XX, sporządzanej na podstawie przychodów i kosztów nadleśnictwa z ostatnich trzech lat, dla etatu potencjalnego (uwzględniającego pożądany kierunek rozwoju zasobów drzewnych nadleśnictwa) oraz etatu przyjętego (uwzględniającego ograniczenia gospodarki leśnej z tytułu wymagań ustawy o ochronie przyrody).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 118

Powiązane hasła

ekspertyza ekonomiczna

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

charakterystyka warunków ekonomicznych
charakterystyka warunków ekonomicznych
charakterystyka warunków ekonomicznych
charakterystyka warunków ekonomicznych

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt