Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

(inżynieria leśna, hydrologia), umowny, laboratoryjnie oznaczany wskaźnik jakości wody. Określa ilość tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu lub nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków znajdujących się w 1dm3 wody. Podczas badania utlenianiu mogą ulegać zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne. Wyniki oznaczeń metodą dwuchromianową (do której odnoszona jest zwykle nazwa ChZT) są 2–3-krotnie wyższe niż uzyskane metodą nadmanganianową, nazywaną w Polsce utlenialnością. W badaniach wód podziemnych oznacza się zwykle utlenialność, a w analizach ścieków i wód powierzchniowych oraz zanieczyszczonych wód podziemnych oznacza się ChZT.ang. chemical oxygen demand, COD

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt