Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chemiczne związki toksyczne

(ergonomia w leśnictwie), w środowisku powietrznym stanowisk pracy rzadko występują pojedyncze substancje chemiczne. Równoczesne występowanie kilku substancji chemicznych może doprowadzić do ich synergicznego (potęgującego się) oddziaływania. Szkodliwe substancje mogą dostać się do organizmu trzema drogami : - przez drogi oddechowe (najczęściej); - przez drogi pokarmowe ; - poprzez nieuszkodzoną skórę. Jeżeli mamy do czynienia z obydwoma drogami wchłaniania substancji szkodliwej nie można określać narażenia na zatrucie organizmu wyłącznie w oparciu o stężenie tej substancji w powietrzu. W leśnictwie występuje ok. 60 stosowanych substancji chemicznych o różnym stopniu szkodliwości. Ich uporządkowanie (usystematyzowanie) jest bardzo kłopotliwe z uwagi na ich ilość i różnorodność. Ogólnie można je podzielić ze względu na ich przeznaczenie, stan skupienia i sposób szkodliwego działania. I tak np. wyróżnimy : Jeśli chodzi o przeznaczenie : insektycydy, herbicydy, fungicydynawozy mineralne; Z uwagi na stan skupienia : ciała stałe, płyny, pary, gazy ; Ze względu na sposób działania : przez skórę, drogami oddechowymi, drogami pokarmowymi. W praktyce mamy do czynienia z konkretnym środkiem o nazwie handlowej, określonym przeznaczeniu, stanie skupienia, sposobie szkodliwego działania, którego natężenie zależy od klasy toksyczności.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie MRiGŻ w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz.U z 12.03.1996 r, nr 48, poz.212).

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt