Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chodnik

to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

art. 4 p.6  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60  

Publikacje powiązane tematycznie

Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)późn. zm.).

Zdjęcia

Chodnik Fot. G. Trzciński
Chodnik Fot. G. Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt