Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

choroba parazawodowa (pozazawodowa)

Opis
Zgłoś uwagę

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), choroba nie ujęta w wykazie chorób zawodowych lecz powstanie jej  możliwe jest z dużym prawdopodobieństwem do powiązania przyczynowo-skutkowego, w wyniku postępowania dowodowego, z charakterem wykonywanej pracy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piotr Gotowicki

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt