Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

choroba zawodowa

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych) jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kodeks Pracy

Publikacje powiązane tematycznie

N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska, W. Sobala: Choroby zawodowe w Polsce w 2012 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt