Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

choroby zawodowe i parazawodowe w leśnictwie

(ergonomia w leśnictwie), postępowanie w przypadku zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych winno być oparte o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1115). USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych okresla, w  art. 4., że "Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. W polskim leśnictwie do najczęstszych chorób zawodowych należą: borelioza, pokleszczowe zapalenie opon mózgowych, zespół choroby wibracyjnej. Przykładem choroby parazawodowej występującej często w leśnictwie jest reumatyzm.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1115); USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt