Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UVis i fluorescencyjnym

(gleboznawstwo leśne), urządzenie wykorzystuje technikę analityczną zwaną chromatografią. Służy ono do badania czystości, oczyszczania i identyfikacji substancji chemicznych np. PCB, WWA, pestycydów w glebie, wodzie. WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (najlepiej poznanym węglowodorem z grupy WWA jest benzo/a/piren, który ze względu na działania rakotwórczego oraz powszechność występowania w środowisku uznany został za wskaźnik całej grupy WWA), PCB – polichlorowane bifenyle (posiadają silne własności rakotwórcze, w środowisku naturalnym ulegają bardzo powolnemu rozkładowi z wydzieleniem pochodnych o własnościach zbliżonych do dioksyn i powodują bardzo trudne do usunięcia skażenie gleby i wody).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek na podstwaie: Dokumentacja projektowa budowy laboratorium i dokumentacja zakupionego urządzenia

Publikacje powiązane tematycznie

Zrealizowany projekt laboratorium Geochemii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Powiązane hasła

aparatura laboratoryjna

Zdjęcia

chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UVis i fluorescencyjnym

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt