Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chromatografia

(gleboznawstwo leśne), technika analityczna służąca do rozdzielania i badania składu mieszanin związków chemicznych. Najpierw rozdziela się badaną mieszaninę, a następnie przeprowadza się detekcję jej składników. Rozdział substancji następuje w wyniku przepuszczenia roztworu badanej mieszaniny przez spreparowaną fazę rozdzielczą, czyli substancje wykazujące zdolności sorpcyjne lub zdolne do innych oddziaływań na substancje przepływające. Podczas przepływu eluentu (fazy ruchomej) przez fazę rozdzielczą następuje proces wymywania zaadsorbowanych (lub związanych) substancji. Intensywność tego procesu jest różna dla różnych składników mieszaniny. Jedne składniki są zatrzymywane w fazie dłużej, a inne krócej, dzięki czemu może następować ich separacja. Czas przebywania danego składnika w kolumnie określany jest mianem czasu retencji. Do podstawowego wyposażenia laboratorium gleboznawczego wykorzystującego technikę chromatografii zalicza się chromatograf cieczowy i chromatograf jonowy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Michalski R. 2005. Chromatografia jonowa, podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Witkiewicz Z. 2005. Podstawy chromatografii. Wydanie IV zmienione. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Cygański A. 2005. Chemiczne metody analizy ilościowej. Wydanie VI zmienione. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Michalski R. 2005. Chromatografia jonowa, podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Witkiewicz Z. 2005. Podstawy chromatografii. Wydanie IV zmienione. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Cygański A. 2005. Chemiczne metody analizy ilościowej. Wydanie VI zmienione. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt