Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chromosom

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), struktura zawierająca ułożone kolejno geny, które warunkują właściwości dziedziczne we wszystkich prokariotycznych i eukariotycznych systemach genetycznych. Chromosomy są strukturami samoodtwarzającymi się (autoreplikacja), których ilość w komórce, kształt oraz organizacja są charakterystycznymi cechami gatunkowymi. Występują w formie mikroskopijnej struktury najlepiej widocznej w metafazie, kiedy to są skondensowane. Chromosomy zbudowane są z dwóch chromatyd, połączonych centromerem. W organizmach prokariotycznych chromosom stanowi jedną kolistą cząsteczkę, a u eukariotycznych tworzy go liniowa cząsteczka DNA zakończona z obu stron sekwencją zwaną telomerem.
Chromosomy dzielimy na :
Pod względem zawartej informacji:
1. autosomy – determinują dziedziczenie nie związane z płcią,
2. alosomy – ich informacja determinuje cechy płci.
Pod względem położenia centromeru:
1. metacentryczne,
2. submetacentryczne,
3. aksocentryczne,
4. tellocentryczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa Czubaj A., 1999. Biologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY



Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt