Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

chronosekwencja glebowa

(gleboznawstwo leśne), chronosekwencja glebowa to kilka stanowisk gleb położonych na niewielkiej przestrzeni, wytworzonych z podobnych utworów skalnych i w zbliżonych warunkach morfologii terenu, ale różniących się wiekiem i w konsekwencji, stopniem rozwoju. Występowanie takich gleb umożliwia studia nad wpływem czasu na rozwój gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Publikacje powiązane tematycznie

Kowalkowski A. 2004. Rozpoznawanie i klasyfikacja wytworzonych w środowisku peryglacjalnym i ekstraperyglacjalnym stref przekształceń i glebopokryw stokowych. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr 5, s. 47-94, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.
Prusinkiewicz Z. 1999. Środowisko i gleby w definicjach. "Turpress" Toruń.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt