Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

cięcia wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Opis
Zdjęcia
Tabele
Zgłoś uwagę

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonywane są w następstwie kolizji elementów infrastruktury drogowej z zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Trudne do oszacowania coroczne powiększanie się wymiarów drzew prowadzi często do zawyżania jednorazowych rozmiarów prac, tak by ograniczyć częstotliwość zabiegów. Dotyczy to zwłaszcza podwyższania skrajni jezdni i wykonywania w efekcie podkrzesywania drzew. Utrzymanie właściwej skrajni jezdni jest szczególnie istotne w pobliżu skrzyżowań, dla których konieczne jest zachowanie widoczności na odcinku 40–60 m (zależnie od klasy drogi i dozwolonej prędkości). Odległość drzew projektowanych w pasie ulicy od krawężnika jezdni powinna być nie mniejsza niż 3–4 m.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Pokorski J., Siwiec A. 1985. Kształtowanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Bartosiewicz A., Siewniak M. 1976. Pielęgnowanie drzew ozdobnych. PWRiL, Warszawa.
Haller J. 1957. Tree care. The Macmillan Company, New York.
Haller J. 1977. Tree care. Theodore Audel & CO, Indianapolis.
Skup A. 1995. Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości). Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Kraków.
Wytyczne projektowania ulic. 1992. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa.

cięcia wzdłuż ciągów komunikacyjnych
cięcia wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
cięcia wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt