Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

cięcie pielęgnacyjne

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), zabieg mający na celu stworzenie korzystnych warunków wzrostu i rozwoju drzew o lepszej wartości hodowlanej, usuwanie nieprzydatnych składników drzewostanu, a także ogólną poprawę warunków środowiska w drzewostanie. W zależności od wieku drzewostanu wyróżnia się pielęgnowanie upraw (PU), pielęgnowanie młodników (PM) oraz trzebież wczesną i późną.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko,1996. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. PGL Lasy Państwowe 2012. Zasady hodowli lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Publikacje powiązane tematycznie

Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański S., 1999. Trzebieże. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt