Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

CITES

(ochrona przyrody), skrót z ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska). To międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Konwencja została podpisana 3 marca 1973 roku, a w życie weszła 1 lipca 1975 roku. Obecnie 180 państw jest sygnatariuszami Konwencji. Głównym celem CITES jest ochrona roślin i zwierząt, które są lub mogą stać się zagrożone wyginięciem, poprzez kontrolę, redukcję lub całkowitą eliminacja handlu okazami tych gatunków.
Konwencja reguluje przemieszczenie przez granice państwowe ponad 34 tys. gatunków, z czego ponad 5100 to zwierzęta, zaś reszta to rośliny. Są one wymienione w trzech Załącznikach do Konwencji, różniących się rygorami ochronnymi. Przewóz i komercyjne wykorzystanie okazów CITES są możliwe, jednak tylko po spełnieniu wymogów określonych w przepisach.
CITES dotyczy nie tylko żywych okazów. Ustalone w nim zasady odnoszą się również do trofeów, skór, wyrobów skórzanych, koralowców, muszli, wyrabianych z nich biżuterii i pamiątek, żywności, leków, wyrobów z kości słoniowej, rogu nosorożca czy drewna.
Polskim organem zarządzającym CITES jest Minister Środowiska, a polskim organem naukowym CITESPaństwowa Rada Ochrony Przyrody. służby egzekwujące to głównie Służba celna i Policja.
W Unii Europejskiej przepisy CITES są implementowane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt