Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

C/N

(gleboznawstwo leśne), symbolami C/N oznacza sie proporcję węgla organicznego (C) do azotu ogólnego (N). Proporcja ta jest standardowo oznaczana w poziomach próchnicznych gleb, zarówno organicznych jak i mineralnych, a także w poziomie spodic gleb bielicowych. Wąska proporcja C/N (np. do 12) oznacza szybki (sprawny) rozkład materii organicznej w glebie, a szeroka proporcja (np. ponad 20) oznacza spowolniony rozkład i akumulację materii organicznej. Najniższa wartość C/N (rzędu nawet poniżej 4) spotyka się w poziomach mineralnych gleb, a najwyższą - w glebach torfowych torfowisk wysokich (nawet ponad 60). Wartość C/N wskazuje na aktywność biologiczną gleb przejawiającą się stopniem rozkładu materii organicznej w glebie. Wartości niskie C/N wskazują na wysoką aktywnośc biologiczną gleb, a wysokie - na niską.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek

Publikacje powiązane tematycznie

Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY



Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt