Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

CORINE Land Cover (CLC)

(ochrona przyrody), jeden z działów systemu CORINE obejmujący tworzenie bazy danych o pokryciu/użytkowaniu terenu. Dane są uzyskiwane głównie ze zdjęć satelitarnych pochodzących z satelitów Landsat, IRS oraz Spot 4. Na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych tworzone są mapy cyfrowe pokrycia terenu.
Mapy użytkowania oraz pokrycia terenu będące wynikiem realizacji programu CORINE Land Cover dostępne są na stronach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Mapy wektorowe wraz z bazą danych można pobrać w formacie shp. Mapy Corine Land Cover zostały wykonane na bazie zdjęć wykonanych w latach 1990 i 2000 roku.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt