Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

cykle biogeochemiczne

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), rośliny lądowe asymilują CO2 wykorzystując ten związek jako źródło węgla w fotosyntezie, rośliny wodne zużywają w tym celu rozpuszczone w wodzie węglany (źródłem węgla jest więc dla nich hydrosfera). Zasymilowany węgiel jest uwalniany ponownie do atmosfery (hydrosfery) w procesach oddychania organizmów. Główna pula azotu na Ziemi znajduje się w atmosferze, skąd czerpią go organizmy wiążące azot i dokąd jest on uwalniany przez bakterie w procesie denitryfikacji. Zasoby fosforu znajdują się głównie w wodach glebowych, rzekach, jeziorach, a także w skałach i oceanicznych osadach dennych. Pulę siarki stanowią zarówno atmosfera, jak i litosfera.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

pierwiastki biogenne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt