Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czarne ziemie właściwe

(gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb czarne ziemie właściwe muszą spełniać kryteria typu → czarne ziemie. Cechą wyróżniającą jest poziom A o miąższości ponad 30 cm i zawartości węgla organicznego poniżej 5,8%C. Symbol literowy takiego poziomu uwzględnia dodanie przyrostka a do poziomu A - Aa, co określa próchnicę powstałą w warunkach hydromorficznych. Wysycenie kationami zasadowymi wynosi ponad 65% w całym profilu. Morfologię gleby można przedstawić poziomami: Ol–Aaca–Gca. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → czarne ziemie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

czarne ziemie właściwe

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt