Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czarne ziemie wyługowane

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu czarne ziemie wyługowane spełniają główne cechy wymienione w charakterystyce typu gleb → czarne ziemie. Jednak są one lekko kwaśne, często pozbawione węglanu wapnia lub jego śladowe ilości występują głębiej w profilu. Wysycenie kationami zasadowymi wynosi poniżej 65%. Morfologię tego podtypu można przedstawić poziomami: Ol–Aa–Ggcacn. Zwykle stanowią one strefę brzegową płatów występowania czarnych ziem właściwych i murszastych. Znaczenie siedliskotwórcze i związki z naturalną roślinnością leśną przedstawiono w charakterystyce typu → czarne ziemie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

czarne ziemie wyługowane

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt