Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

częstotliwość deszczowania

(inżynieria leśna, hydrologia), częstotliwość deszczowania, tj. okres czasu pomiędzy jednym a drugim kolejnym nawodnieniem w I okresie nawodnień materiału jednoletniego odczytuje się z tabeli, a w II okresie nawodnień materiału jednorocznego i wielolatek,  ustala się ze wzoru na podstawie wielkości dawki jednorazowego polewu netto, dobowego zużycia wody na ewapotranspirację oraz od ilości i częstotliwości opadów atmosferycznych.
Częstotliwość deszczowania (T) oblicza się wzorem:
  T = d/E  (dni)
gdzie:  d – dawka jednorazowego polewu netto (mm),
 E – dobowe zużycie wody na ewapotranspirację (mm).
 

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń  A., Wiśniewki S., Jeznach J.,  Żakowicz S., 2002: „Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych”, Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Leciejewski P. 2011. Nawodnienia w szkółkach leśnych. Biblioteczka Leśniczego nr 330.
Karczmarczyk S., Nowak L. (Red.) 2006: Nawadnianie roślin. PWRiL.
Babiński S., 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR. Warszawa.
 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

częstotliwość deszczowania

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt